MOLIA BRUNĂ A STRUGURILOR

Eupoecilia Ambiguella (Cochilisul viţei de vie / Molia brună a strugurilor)

Molia brună a strugurilor este în prezent unul dintre cei mai importanţi dăunători al viţei de vie.

Apare preponderent în regiunile viticole cald-temperate ale Europei centrale.

Importanţa economică constă, pe de o parte, în pierderile de recoltă care intervin primăvara, din cauza consumului inflorescenţelor, pe de altă parte, infestarea boabelor, vara, determină o scădere calitativă a mustului şi vinului, ca urmare a populării locurilor de dăunare de către agenţii patogeni ca Botrytis cinerea.