Politica livrare/retur

MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

1.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport

1.1.1.  Modalităţi de Transport

 1. Livrarea Produselor este disponibilă doar pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
  1. expediere prin curier,
  2. expediere prin curier cu ramburs
 3. Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă.

1.1.2   Costuri de Transport

 1. Prevederi Generale
  1. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel.
  2. Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile platformei www.Casaplant.ro în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 2. Costurile Livrării prin Curier, pe teritoriul României
 • în cazul livrărilor prin intermediul Curierului, Clientul/Utilizatorul va achita costul de livrare de 25.21 lei + TVA
 • transportul (costul de livrare) este gratuit pentru Comenzile cu livrare în România ce depășesc valoarea de 500 lei + TVA.

1.2.     Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

1.2.1   Termene de Livrare

 1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier.
 2. Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă (i.e. acesta se află în stocul propriu al Casaplant sau în stocul furnizorului) și este comunicată în e-mailul de înregistrare comandă.
 3. Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data lansării comenzii.
 4. Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra pe perioada Campaniilor Promoţionale desfășurate de către Vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.casaplant.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificări. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de 30 de zile calendaristice de la lansarea comenzii.
 5. Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 Zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita anularea comenzii.
 6. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Casaplant va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Casaplant va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.

          1.2.2.  Condiții de Livrare

 1. Clientul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.
 2. Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.
 3. La solicitarea reprezentanților Casaplant.ro sau ale Curierului, Clientul/Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.
 5. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.
 6. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului/Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Clientul/Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.
 7. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Casaplant la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator.

          1.2.3.  Recepția Produselor

Aspecte generale

 1. Clientul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul/Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

 GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

2.1.     Garanţia Produselor

 1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în Casaplant.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.
 2. Produsele afișate în cadrul Casaplant.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe eticheta/ambalajul Produsului.
 3. Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:
  • Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la Casaplant.ro;
  • Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;
  • Clientul/Utilizatorul a păstrat certificatul de garanție şi documentul fiscal (i.e. factură sau bon fiscal) care atestă achiziționarea Produsului. Pentru a putea beneficia de garanție, Clientul/Utilizatorul trebuie să contacteze Casaplant, la adresa de e-mail comenzi@casaplant.ro.
 4. Cauze de pierdere a garanției:
  • avarii/deteriorări mecanice ale Produsului, expunere excesivă la radiații solare a Produsului sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;
  • defectarea Produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;
  • deteriorarea mecanică provocată prin lovirea Produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul, lotul şi seria acestuia;
  • inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
  • distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.
 5. Casaplant nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor .

2.2.     Reclamaţii cu privire la Produse

 1. Imaginile Produselor din Casaplant.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu detaliile comenzii.
 3. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu detaliile comenzii, dacă:
  • Corespund descrierii făcute de Vânzător în Casaplant.ro;
  • Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
  • Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.
 4. În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile pot conveni înlocuirea Produsului.
 5. Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la adresa Casaplant din Timișoara, str. Gării nr. 15, jud. Timiș, fie prin email, la adresa comenzi@casaplant.ro. Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă trimiterea Produsului la Depozitul Casaplant situat în Timișoara, str. Gării nr. 15, jud. Timiș, în vederea examinării acestuia. De asemenea, Casaplant recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu detaliile comenzii sau renunțarea la Produs, precum și (iii) datele de contact ale petentului.
 6. Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, poate renunța la Comandă.
 7. În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:
  • dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzător şi Client/Utilizator;
  • dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator.
 8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email.
 9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala proprie.
 10. Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.
 11. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Client/Utilizator înainte de data de expirare menţionată pe ambalajul Produsului. Cererea de îndepărtare a defectului Produsului sau de schimb al acestuia cu alt Produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.
 12. Clientul/Utilizatorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a Produsului în termen de 14 zile de la data la care a constatat-o.

3. RETRAGEREA COMEZII. POLITICA DE RETUR A CASAPLANT.RO

3.1.   Retragerea/Anularea Comenzii

3.1.1 Prevederi Generale

 1. Clientul/Utilizatorul are dreptul de a retrage comanda, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa prin e-mail la adresa: comenzi@casaplant.ro.
 2. Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei neechivoce, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client/Utilizator. În situaţia în care Comanda conţine mai multe Produse, dar Clientul/Utilizatorul nu returnează decât unul, Casaplant nu îi va rambursa acestuia decât costurile aferente Produsului returnat.
 3. Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului. Pentru claritate, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului, care variază între 10% şi 60% din valoarea iniţială a Produsului, după caz.
 4. Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:
  • pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru Comenzile achitate în regim ramburs, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Client/Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON.
 5. Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea comenzii, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia, la Depozitul Vânzătorului situat în Timișoara, Str. Gării nr. 15, jud. Timiș, în caz contrar Societatea rezervându-şi dreptul de a amâna rambursarea contravalorii Produsului până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.
 6. Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

3.1.2 Excepţii de la dreptul de retragere a comenzii

 1. Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de Produse sigilate şi care au fost desigilate de consumator.

3.2    Politica de Retur a Casaplant.ro

3.2.1 Aspecte generale

 1. Costurile de retur cad în sarcina Clientului/Utilizatorului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la Depozitul Vânzătorului, situat în Timișoara, Str. Gării nr. 15, jud. Timiș.

3.2.2 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

 1. Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice Casaplant.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate, prin e-mail la adresa comenzi@casaplant.ro, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, Casaplant.ro poate refuza coletul.
 2. Informațiile necesare care trebuie furnizate Casaplant.ro pentru returnarea coletului sunt următoarele:
  • data expedierii coletului;
  • numărul Comenzii;
  • suma de returnat;
  • datele contului bancar.
 3. Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate nu intră în responsabilitatea Casaplant, acestea urmând a fi asumate de Client/Utilizator.

3.2.3 Condiții de returnare a produselor

 1. Prevederi generale
  1. În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, sigiliu intact, etc.).
  2. Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată).
  3. În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Casaplant își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea următoarelor produse:
   • susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
   • sigilate, şi care au fost desigilate de consumator (i.e. produsele din categoriile Protecția Plantelor, Semințe, Îngrășăminte);
   • care, după livrare, potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
  4. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
  5. În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat. În ipoteza în care Produsul cadou nu este returnat, valoarea returului va fi diminuată în mod corespunzător cu valoarea produsului cadou.
 2. Termeni şi condiţii privind returul
  Casaplant va accepta ca retur produsele care sunt în ambalajul original (nedesfăcut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului.
  Casaplant va rambursa contravaloarea bunurilor menţionate anterior, în cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în ambalajul original, returul se poate face în interval de 14 zile de la data la care bunurile au fost achiziționate, livrate sau ridicate.
  Casaplant îşi rezervă dreptul de a nu rambursa contravaloarea bunurilor care nu respecta prevederile secţiunii
  de mai sus (produsele sunt murdare, deteriorate, zgâriate, ciobite, prezintă semne de spălare sau alte daune). Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Cu toate acestea, dacă se ia decizia de a accepta returul acestor produse, Casaplant îşi rezervă dreptul de a reduce suma rambursată, într-o manieră care să reflecte reducerea valorii produselor. Valoarea rambursată va fi stabilită in funcție de perioada de timp în care produsul returnat a fost folosit, precum si de uzura produsului. Valoarea rambursului va scădea cu cât produsul a fost folosit pentru o perioadă mai îndelungata iar semnele uzurii produsului sunt evidente, astfel valoarea rambursului este cea mai mică.

3.2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

 1. Pentru retururile acceptate integral de către Casaplant, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Casaplant este informat de către Client/Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate. Excepție fac comenzile realizate în baza unui voucher, pentru care utilizatorul va primi un alt cod de reducere cu aceeași valoare. În cazul care valoarea comenzii clientului a depășit valoarea voucherului, clientului ii va fi returnata diferența.
 2. Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:
  • pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru Comenzile achitate prin ramburs, prin virament bancar.